Förtroendemannaregister

Oxelö Energi AB

Mandatperiod: 2019-05-07 -

Uppdrag (19 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Vikström Benita Socialdemokraterna Ordförande 1
Wahlstam Mats Vänsterpartiet Vice ordförande 2
Zetterlund Erik Moderaterna Ledamot 3
Tschemernjack Rune Socialdemokraterna Ledamot 4
Philipsson Anna Moderaterna Ledamot 5
Svensson Ann (-) Ledamot 6
Ahl Per Moderaterna Ledamot 7
Hultman Sören Socialdemokraterna Suppleant 8
Lundström Bengt Socialdemokraterna Suppleant 9
Lindkvist Erland Socialdemokraterna Suppleant 10
Söderström Robert Vänsterpartiet Suppleant 11
Folkesson Håkan Moderaterna Suppleant 12
Lundgren Anders Moderaterna Suppleant 13
Backman Mårthen Moderaterna Suppleant 14
Asthage Eva Moderaterna Revisor, lekmanna ordinarie 15
Lundberg Mayvor (-) Revisor, lekmanna ordinarie 16
Nilsson Lennart Socialdemokraterna Revisor, lekmanna ordinarie 17
Johansson Lars Vänsterpartiet Revisor, lekmanna ordinarie 18
Vakant Liberalerna Revisor, lekmanna ordinarie 19