Förtroendemannaregister

Svealands kustvattenvårdsförbund

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (2 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Helminen Tapio Moderaterna Ombud, ordinarie 1
Karlsson Aronsson Lena Socialdemokraterna Ombud, ersättare 2