Britt-Marie Kärngren (S)

Bild på Britt-Marie Kärngren

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gode män vid lantmäteriförrättningar God man 2019-01-01 - 2022-12-31