Linus Fogel (S)

Kontaktinformation

Telefon:
076-784 54 80 (mobil)

E-post:
linus.fogel@oxelosund.se

Uppdrag (12 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunala Pensionärsrådet Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunens råd för funktionsnedsättningsfrågor Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valutskott Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Nyköpings-Oxelösunds Gemensamma servicenämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Oxelösunds Hamn AB Ledamot 2019-04-03 - 2022-04-22
Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB Ledamot 2019-05-02 -
Samordningsförbundet RAR i Sörmland Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Vård- och omsorgsnämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31