Förtroendemannaregister

Torbritt Bökman (M)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Valnämnden Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31