Förtroendemannaregister

Ingela Wahlstam (V)

Kontaktinformation

E-post:
ingela.wahlstam.politik@oxelosund.se

Bild på Ingela Wahlstam

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gode män vid lantmäteriförrättningar God man 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valutskott Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kustbostäder i Oxelösund AB Vice ordförande 2019-05-07 -
Nyköpings-Oxelösunds Överförmyndarnämnd Ledamot 2019-04-04 - 2022-12-31
Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB Suppleant 2019-05-02 -
Valnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31