Förtroendemannaregister

Klas Lundbergh (L)

Kontaktinformation

E-post:
klas.lundberg@oxelosund.se

Bild på Klas Lundbergh

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gode män vid lantmäteriförrättningar God man 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valutskott Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2021-12-09 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2021-12-15 - 2022-12-31